Nederlandse Badminton Bond

De Nederlandse Badminton Bond is de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor het badminton. De organisatie heeft als doel het vergroten van de betekenis van badminton in de Nederlandse samenleving. De Nederlandse Badminton Bond wil dit voor elkaar krijgen door verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling, de kwaliteit, de organisatie en de promotie van badminton in Nederland. De Nederlandse Badminton Bond werd oorspronkelijk opgericht in 1931 maar moest tijdens de eerste en tweede wereldoorlog helaas gesloten worden. In 2010 is de naam overigens officieel gewijzigd in Badminton Nederland. Samen met de naamsverandering is de bond in 2010 een onderzoek gestart naar de staat van de badmintonsport in Nederland en de rol van de bond hierin. Ze zijn hiervoor naar de velden gegaan en hebben met veel badmintonners en fans gesproken. Hier kwamen veel positieve geluiden uit naar voren maar ook wat negatieve. Een verbeterpunt is bijvoorbeeld het draagvlak voor de bond. Het ledenaantal vermindert al jaren gestaag en dat is natuurlijk geen goede zaak. Daarom kijkt de bond momenteel actief naar haar rol in het Nederlandse badminton en hoe deze rol verbeterd en versterkt kan worden. Men noemt deze discussie bij de bond “A clear future” en er wordt momenteel hard gewerkt aan een betere bond die er vooral voor de spelers kan zijn. Hiervoor is een werkgroep gestart die tevens het hele land doorreist als evenement. Iedereen is welkom tijdens zo’n evenement om zijn of haar hart te luchten over de badminton sport in Nederland. Er wordt aandachtig geluisterd en de werkgroep verzameld de belangrijkste punten van kritiek voor presentatie later in het jaar aan de bond. Je ziet, de bond neemt zijn taak zeer serieus en werkt hard aan verbetering.